PBOC đặt tỷ lệ tham chiếu USD / CNY cho ngày hôm nay là 6.3763 ​​(so với ngày hôm qua là 6,3679)

bitcoin việt nam - bitcoin bị siết chặt tại " trung quốc " | tiendientu.com (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bỏ qua OMO hôm nay

  • không trưởng thành hoặc (do đó, OMO trung lập ngày nay)
  • Trong tuần, bơm ròng 410 tỷ NDT qua OMO

---

PBOC đã mua ròng 7.42 tỷ NDT ngoại hối trong tháng 4

  • theo sau mức tăng 7, 84 tỷ NDT được ghi nhận trong tháng 3

PBOC mua ngoại tệ do thặng dư thương mại của Trung Quốc và đầu tư nước ngoài trong nước

  • một chỉ số quan trọng của dòng vốn ngoại biên xuyên biên giới và thanh khoản nhân dân trong nước
  • Sự gia tăng trong các quỹ thường là tín hiệu giảm bớt áp lực bay vốn