NY Fed Nowcast Dự báo GDP 2Q tăng 3,2% so với 3,0% tuần trước

Seasons’ GREATNESS: New York Fed Nowcast Hits 4.0% GDP Growth (Tháng Sáu 2019).

Anonim

GDP 2Q tăng lên 3, 2% từ 2, 97% tuần trước

Ước tính GDP của Fed NY dự đoán GDP 2Q đã tăng lên 3, 2% từ 2, 97% trong tuần trước.

Đóng góp lớn nhất trong lĩnh vực này là Sản xuất công nghiệp (tăng 0, 18%) và Sử dụng công suất (tăng 0, 14%).

Các tiêu cực lớn nhất trong tuần đến từ bán lẻ và dịch vụ ăn uống (-0, 09%).

Dự báo GDP của Fed NYNow đã được báo cáo ở mức 4, 1% vào thứ Tư. Nó sẽ không được phát hành một lần nữa cho đến thứ Sáu, ngày 25 tháng 5.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Giao dịch cổ phiếu REAL và cryptos trên một nền tảng duy nhất!