Bây giờ giao dịch trong các chỉ số S & P 500 và Dow Jones

Your elusive creative genius | Elizabeth Gilbert (Tháng BảY 2019).

Anonim

Sở giao dịch chứng khoán quốc gia (NSE) sẽ tung ra các dẫn xuất dựa trên chỉ số S & P và Dow Jones từ ngày 29/08/2011. Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia (NSE) sẽ cung cấp các dẫn xuất dựa trên chỉ số chứng khoán S & P 500 và Dow Jones Industrial Average (DJIA). . Chúng sẽ được tung ra vào thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011. Các hợp đồng phái sinh dựa trên các chỉ số toàn cầu đang được đưa ra tại Ấn Độ lần đầu tiên.

Chi tiết của các dẫn xuất

-Các hợp đồng bảo hiểm cho S & P 500 và DJIA
-Các lựa chọn cho S & P 500
-Các hợp đồng phái sinh sẽ ở rupee Ấn Độ
-Thương mại sẽ chỉ giới hạn ở người Ấn Độ - FII và NRI không thể tham gia
-Có 3 hợp đồng phái sinh hết hạn hàng tháng trong 3 tháng liên tiếp và 3 hợp đồng hết hạn hàng quý với chu kỳ tháng 3 / tháng 6 / tháng 9 / tháng 12
-Các hợp đồng sẽ hết hạn vào thứ Sáu thứ ba của tháng hết hạn
-NSE sẽ loại bỏ các khoản phí giao dịch đối với các dẫn xuất này cho đến ngày 29 tháng 2 năm 2012

Lợi ích của việc giao dịch các dẫn xuất S & P và Dow Jones

-Bạn sẽ có thể đầu tư (hoặc suy đoán - tùy thuộc vào cách bạn nhìn vào nó) trực tiếp trong các chỉ số vốn chủ sở hữu hàng đầu của Hoa Kỳ - ngay tại đây ở Ấn Độ
-Thương mại sẽ bằng đồng rupee của Ấn Độ, vì vậy không có rủi ro ngoại hối
-Thương mại sẽ diễn ra trong giờ giao dịch của Ấn Độ
-Hỗ trợ cho bạn để đa dạng hóa dựa trên địa lý
-Không có giới hạn trên về đầu tư vì các hợp đồng phái sinh này được tính bằng đồng rupee của Ấn Độ

Trung bình công nghiệp Dow Jones - Đặc điểm hợp đồng

Thông số hợp đồng NSE
Biểu tượng mã vạch DJIA
Kích thước hợp đồng 25 đơn vị
Giá trị tình cảm Kích thước hợp đồng nhân với cấp chỉ mục (Ví dụ: nếu giá trị chỉ mục hiện tại là 10000 thì giá trị danh nghĩa sẽ là 10000 x 25 = Rs 2, 50, 000)
Kích thước đánh dấu 2, 50
Giờ giao dịch Như trong phân khúc phái sinh vốn chủ sở hữu
Ngày hết hạn Thứ Sáu thứ 3 của tháng hợp đồng tương ứng. Trong trường hợp thứ sáu thứ ba là ngày nghỉ ở Hoa Kỳ hoặc ở Ấn Độ, hợp đồng sẽ hết hạn vào ngày làm việc trước đó
Tháng hợp đồng 3 hợp đồng hàng tháng nối tiếp và 3 hợp đồng hết hạn hàng quý trong chu kỳ từ tháng 3 đến tháng 9 - tháng 12
Giá thanh toán hàng ngày Giá trung bình có trọng số nửa giờ trước
Giá thanh toán cuối cùng Tất cả các vị thế mở tại thời điểm đóng cửa ngày giao dịch cuối cùng sẽ được giải quyết theo Bảng giá mở cửa đặc biệt (SOQ) của Chỉ số DJIA vào ngày hết hạn. (//www.cmegroup.com/trading /equity-index/files/SOQ.pdf)
Thủ tục giải quyết cuối cùng Quyết toán cuối cùng sẽ là tiền mặt được thanh toán bằng INR dựa trên giá thanh toán cuối cùng
Ngày thanh toán cuối cùng Tất cả các vị trí mở vào ngày hết hạn sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo của ngày hết hạn (T + 1)
Giới hạn vị trí Giới hạn vị thế của Thành viên giao dịch / Quỹ tương hỗ cũng như yêu cầu tiết lộ cho khách hàng giống như áp dụng trong trường hợp dẫn xuất chỉ số chứng khoán trong nước

S & P 500 Futures - Hợp đồng Đặc điểm kỹ thuật

Biểu tượng mã vạch S & P500
Kích thước hợp đồng 250 đơn vị
Giá trị tình cảm Kích thước hợp đồng nhân với cấp chỉ mục (Ví dụ: nếu giá trị chỉ mục hiện tại là 1000 thì giá trị danh nghĩa sẽ là 1000 x 250 = Rs 2, 50, 000)
Kích thước đánh dấu 0, 25
Giờ giao dịch Như trong phân khúc phái sinh vốn chủ sở hữu
Ngày hết hạn Thứ Sáu thứ 3 của tháng hợp đồng tương ứng. Trong trường hợp thứ sáu thứ ba là ngày nghỉ ở Hoa Kỳ hoặc ở Ấn Độ, hợp đồng sẽ hết hạn vào ngày làm việc trước đó
Tháng hợp đồng 3 hợp đồng hàng tháng nối tiếp và 3 hợp đồng hết hạn hàng quý trong chu kỳ từ tháng 3 đến tháng 9 - tháng 12
Giá thanh toán hàng ngày Giá trung bình có trọng số nửa giờ trước
Giá thanh toán cuối cùng Tất cả các vị thế mở tại thời điểm đóng cửa ngày giao dịch cuối cùng sẽ được giải quyết theo Bảng giá mở cửa đặc biệt (SOQ) của Chỉ số S & P 500 vào ngày hết hạn. (//www.cmegroup.com/trading /equity-index/files/SOQ.pdf)
Thủ tục giải quyết cuối cùng Quyết toán cuối cùng sẽ là tiền mặt được thanh toán bằng INR dựa trên giá thanh toán cuối cùng
Ngày thanh toán cuối cùng Tất cả các vị trí mở vào ngày hết hạn sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo của ngày hết hạn (T + 1)
Giới hạn vị trí Giới hạn vị thế của Thành viên giao dịch / Quỹ tương hỗ cũng như yêu cầu tiết lộ cho khách hàng giống như áp dụng trong trường hợp dẫn xuất chỉ số chứng khoán trong nước

Đặc điểm Hợp đồng S & P

Biểu tượng mã vạch S & P500
Kích thước hợp đồng 250 đơn vị
Kích thước đánh dấu 0, 05
Giờ giao dịch Như trong phân khúc phái sinh vốn chủ sở hữu
Số lần đình công / khoảng thời gian đình công Cuộc tấn công 12-1-12 với khoảng thời gian 5 điểm và hơn nữa 4-4 đình công của khoảng thời gian 10 điểm.
Ngày hết hạn Thứ Sáu thứ 3 của tháng hợp đồng tương ứng. Trong trường hợp thứ sáu thứ ba là ngày nghỉ ở Hoa Kỳ hoặc ở Ấn Độ, hợp đồng sẽ hết hạn vào ngày làm việc trước đó.
Tháng hợp đồng 3 hợp đồng hàng tháng nối tiếp và 3 hợp đồng hết hạn hàng quý trong chu kỳ từ tháng 3 đến tháng 9 - tháng 12
Loại tùy chọn Các hợp đồng quyền chọn sẽ là kiểu châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào ngày hết hạn
Giá thanh toán hàng ngày Thanh toán phí bảo hiểm hàng ngày
Giá thanh toán cuối cùng Tất cả các vị thế mở tại thời điểm đóng cửa ngày giao dịch cuối cùng sẽ được giải quyết theo Báo giá mở đặc biệt (SOQ) của S & P 500 ndex vào ngày hết hạn (//www.cmegroup.com / trading / equity-index / files / SOQ. pdf)
Thủ tục giải quyết cuối cùng Quyết toán cuối cùng sẽ là tiền mặt được thanh toán bằng INR dựa trên giá thanh toán cuối cùng. các vị thế dài của hợp đồng tiền trong sẽ được giao cho các vị trí mở ngắn trong các hợp đồng quyền chọn.
Ngày thanh toán cuối cùng Tất cả các vị trí mở vào ngày hết hạn sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo của ngày hết hạn (T + 1)
Giới hạn vị trí Các giới hạn vị trí của Thành viên Thương mại / Quỹ Tương hỗ cũng như yêu cầu tiết lộ cho khách hàng cũng giống như áp dụng trong trường hợp các dẫn xuất chỉ số chứng khoán trong nước.