Chỉ số mua / bán NMA cho Sensex

BSE VIỆT NAM - Corporate Video (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Hệ thống giao dịch thường ghét tình cảm…. Tất cả những gì nó biết chỉ đơn giản là Mua / Bán Tín hiệu.
Và hôm nay hệ thống giao dịch NMA Swing kết thúc với tín hiệu bán trong thị trường.

Trong bài trước, chúng tôi đã thấy rằng 15, 400 có thể hoạt động như một vùng hỗ trợ từ

Cập nhật dòng tiền Twiggs cho Sensex - 30 Aug 2009

15400 sẽ được loại bỏ theo hướng giảm?

NMA là chỉ báo Xu hướng Mua / Bán tốt. Nó hoạt động tốt và tạo ra kết quả tốt hơn
nếu có một xu hướng hoàn hảo. Và hoạt động tồi tệ nhất trong một xu hướng đi ngang.

$ 1 $ 2