Triển vọng tương lai thuận lợi và ngân hàng tháng 8 - II

Người gửi tiền được trả tối đa 75 triệu bảo hiểm nếu ngân hàng phá sản (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Nifty và Ngân hàng tiện lợi là trong chế độ bán trong một thời gian rất dài trong bảng xếp hạng intratrend hàng giờ. Hiện tại vùng kháng cự quanh mức 5638 và 10033. Đường xung lượng ngẫu nhiên cũng cho thấy sự gia tăng từ các chỉ số cực kỳ mạnh mẽ. Một đà tăng ngẫu nhiên trên các biểu đồ hàng giờ thuận lợi cho thấy sự hồi phục từ đáy. Đảo ngược vị trí của bạn để chờ đợi khi kháng chiến phá vỡ trên biểu đồ hàng giờ.