Tương lai tiện lợi và ngân hàng tương lai Tháng Chín Tổng quan - III

SUNPAY BLOCKCHAIN - CÔNG NGHỆ THANH TOÁN TRONG TƯƠNG LAI | SUNPAY - SUNCOIN - SUNSHARE (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Bảng xếp hạng hàng giờ tương lai thuận tiện

Biểu đồ hàng tuần của Nifty và Bank Nifty tương lai đang duy trì chế độ mua. Hiện tại vùng hỗ trợ có khoảng 5799 và 10000 tương ứng. Đảo ngược vị trí ngay sau khi vùng hỗ trợ phá vỡ trên biểu đồ hàng giờ.

Tin chính để xem trong tuần này

-Thỏa thuận dự trữ FOMC của Liên bang Nga vào thứ Tư ngày 18 tháng 9 năm 2013
-RBIs chính sách tiền tệ vào thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2013

BankNifty Futures Biểu đồ hàng giờ