Biểu đồ 500Tick thuận lợi cho giao dịch định vị cho hợp đồng tháng 3

Biểu đồ - Toán học lớp 4 - Toán lớp 4 - cô giáo Nguyễn Thu Luyến (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Giới thiệu một phong cách giao dịch mới với Biểu đồ Đánh dấu Dữ liệu dựa trên giao dịch vị trí. Tôi thường thích Biểu đồ 500 lần để thực hiện các chiến lược vị trí. Ở đây chúng tôi đang sử dụng Chiến lược Supertrend cho giao dịch vị trí. Hiện tại các biểu đồ 500tick với chỉ báo supertrend đang ở trong chế độ mua với một stoploss trailing tại 5654 cung cấp cơ hội giao dịch rủi ro thấp

Hợp đồng tương lai thuận lợi trong tháng 3 CMP: 5668
Trailing Stop loss theo Supertrend: 5654
Chiến lược để thực hiện: Đi dài trong Nifty và đảo ngược vị trí của bạn để quần short nếu Trailing stoploss chạm trên bảng xếp hạng 500tick.

Sau khi cập nhật thị trường ngày 25 tháng 3 năm 2013