Next Multibagger: Himalya International được thông qua bởi Reliance Retail

Himalya International Ltd. (Tháng Sáu 2019).

Anonim

CMP: 23, 09 Rs

Mục tiêu: 100 Rs trong 15 tháng

BSE: 526899

Hồ sơ doanh nghiệp
Himalya International ( HIL) được thành lập vào năm 1992. Công ty được quảng bá bởi Manmohan Malik và Sanjeev Kakkar. Đó là tham gia vào nấm và rau. Các nhà máy của công ty được đặt tại Paonta Sahib (Sirmaur, Himachal Pradesh).

Công ty hợp tác chặt chẽ với CFTRI (Viện Nghiên cứu Công nghệ và Thực phẩm Trung ương) đặt tại Mysore, Ấn Độ.

HIL cung cấp nhiều loại sản phẩm bao gồm các sản phẩm từ nấm, sản phẩm từ khoai tây, các sản phẩm từ sữa và các sản phẩm khác nhau liên quan đến sản phẩm này. Công ty chỉ bán sản phẩm của mình ở thị trường Ấn Độ và tại thị trường Mỹ.

Nó cũng được chứng nhận bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ như là một thành viên của Hội đồng khuyến khích khoai tây quốc gia.

Công ty có một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu là Global Reliance, công ty này chịu trách nhiệm về tất cả các công việc giao hàng của công ty. Nó bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm từ bộ nông nghiệp Hoa Kỳ và sẽ tiếp thị các sản phẩm này ở Ấn Độ.

Tài chính

Himalya International đã đăng ký tăng trưởng lợi nhuận ròng 91, 27% lên 25, 40 triệu Rs cho quý kết thúc vào tháng 9 năm 2007 từ lợi nhuận 13, 28 triệu Rs cho quý kết thúc vào tháng 9 năm 2006

Doanh thu thuần tăng 31, 88% lên 107, 68 triệu Rs trong quý cuối năm 2007 từ 81, 65 triệu Rs cho quý cuối tháng 9 năm 2006.

Phát triển gần đây
13-NOV-07
Himalya International đã ký kết thỏa thuận với Reliance Retail, nhà bán lẻ lớn nhất trong nước, để bán sản phẩm của mình tại thị trường nội địa.

09-NOV-07
Himalya International đã ký kết hợp đồng với Tiến sĩ Beyer của State College, Pennsylvania, Hoa Kỳ về tư vấn sinh học cho hoạt động nấm và các kế hoạch mới để nâng cao năng lực. Theo hợp đồng, công ty sẽ được cung cấp công nghệ mới nhất sẽ tăng sản lượng nấm từ mức hiện tại lên ít nhất 50%. Tiến sĩ Beyer sẽ được trả phí cố định bên cạnh phần thưởng dựa trên sản lượng tăng lên. Tiến sĩ Beyer cũng sẽ hỗ trợ công ty cho các kế hoạch mở rộng lớn của các cơ sở nấm.

Các kế hoạch trong tương lai
Công ty đã quyết định chuyển đổi 100% EOU thành DTA theo chương trình EPCG của chính phủ Ấn Độ. Nó đã nhắm mục tiêu doanh thu 1.000 triệu Rs vào năm 2010.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các sản phẩm thực phẩm nước ngoài ở Ấn Độ, công ty đã nhập vào nhập khẩu.

$ 1 $ 2