HSBC cho biết họ đã thực hiện giao dịch thương mại-tài chính thương mại đầu tiên trên blockchain

HSBC: Người Việt ngày càng đầu tư cho giáo dục của con cái (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Đậu nành từ Argentina đến Malaysia

HSBC và ING đã tạo điều kiện cho lô hàng đậu nành đến Malaysia từ Argentina sử dụng blockchain.

Cả hai bên của thỏa thuận sử dụng công nghệ blockchain.

"Đây là một điểm uốn cho việc giao dịch được tiến hành như thế nào", Vivek Ramachandran, trưởng bộ phận đổi mới và tăng trưởng toàn cầu của HSBC cho ngân hàng thương mại, cho biết trong một tuyên bố.