Bảng xếp hạng thời gian thực Globaladatafeed cho NSE FNO, NSE FX và MCX Markets

LMHT: BXH 24 đội tuyển tham dự Chung Kết Thế Giới 2017 - Việt Nam đứng thứ bao nhiêu? (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Global Datafeeds - nhà cung cấp dữ liệu thời gian thực được ưa thích nhất cho thị trường chứng khoán Ấn Độ, cung cấp đánh dấu thời gian thực bằng dữ liệu Tick (NSE Futures và Option, MCX Commodities và NSE) cho các phần mềm phân tích giao dịch phổ biến nhất như Amibroker, Metastock, Ninjatrader.etc.

Nimbledatapro là một phần mềm datafeed thời gian thực từ Global Datafeeds. Nó cung cấp dữ liệu thời gian thực và End-Of-Day cho Phân đoạn tiền mặt, Phân đoạn F & O (Futures & Options) cho phần mềm Amibroker trực tiếp từ Sở giao dịch chứng khoán Ấn Độ (NSE)

Nimbedatapro Thời gian thực Datafeed giá cho Amibroker

NSE FNO

 • 1 tháng - Rs2310 / -

 • 1 Năm - 22, 190 / -

 • NSE Futures, Tùy chọn

 • Zero Delay Data, Đánh dấu bằng Tick Update

 • Các chỉ số mua / bán tùy chỉnh

 • Hỗ trợ cài đặt
  Hỗ trợ qua điện thoại
  Hỗ trợ từ xa

 • Giấy phép Addon Rs200 / - Tháng và miễn phí cho các gói hàng năm

 • Chi tiết thanh toán

Mua trực tuyến

NSE CASH

 • 1 tháng - Rs2310 / -

 • 1 Năm - 22, 190 / -

 • NSE Cash

 • Zero Delay Data, Đánh dấu bằng Tick Update

 • Các chỉ số mua / bán tùy chỉnh

 • Hỗ trợ cài đặt
  Hỗ trợ qua điện thoại
  Hỗ trợ từ xa

 • Giấy phép Addon Rs200 / - Tháng và miễn phí cho các gói hàng năm

 • Chi tiết thanh toán

Mua trực tuyến

Tiền tệ NSE

 • 1 tháng - 2100 Rs / -

 • 1 Năm - 20.190 Rs / -

 • NSE FX Futures và các tùy chọn

 • Zero Delay Data, Đánh dấu bằng Tick Update

 • Các chỉ số mua / bán tùy chỉnh

 • Hỗ trợ cài đặt
  Hỗ trợ qua điện thoại
  Hỗ trợ từ xa

 • Giấy phép Addon Rs200 / - Tháng và miễn phí cho các gói hàng năm

 • Chi tiết thanh toán

Mua trực tuyến

Tương lai MCX

 • 1 tháng - Rs2625 / -

 • 1 năm - 25.965 / -

 • Tương lai MCX

 • Zero Delay Data, Đánh dấu bằng Tick Update

 • Các chỉ số mua / bán tùy chỉnh

 • Hỗ trợ cài đặt
  Hỗ trợ qua điện thoại
  Hỗ trợ từ xa

 • Giấy phép Addon Rs200 / - Tháng và miễn phí cho các gói hàng năm

 • Chi tiết thanh toán

Mua trực tuyến

Ưu đãi Combo

NSE FNO + Tiền mặt

 • 1 tháng - Rs3950 / -

 • 1 Năm - 37, 725 / -

 • NSE FNO và TIỀN MẶT

 • Zero Delay Data, Đánh dấu bằng Tick Update

 • Các chỉ số mua / bán tùy chỉnh

 • Hỗ trợ cài đặt
  Hỗ trợ qua điện thoại
  Hỗ trợ từ xa

 • Giấy phép Addon Rs200 / - Tháng và miễn phí cho các gói hàng năm

 • Chi tiết thanh toán

Mua trực tuyến

NSE FNO + MCX Fut

 • 1 tháng - Rs4195 / -

 • 1 Năm - 40.930 / -

 • NSE FNO và MCX Futures

 • Zero Delay Data, Đánh dấu bằng Tick Update

 • Các chỉ số mua / bán tùy chỉnh

 • Hỗ trợ cài đặt
  Hỗ trợ qua điện thoại
  Hỗ trợ từ xa

 • Giấy phép Addon Rs200 / - Tháng và miễn phí cho các gói hàng năm

 • Chi tiết thanh toán

Mua trực tuyến

NSE FNO + NSE FX

 • 1 tháng - 3765 Rs / -

 • 1 Năm - 36.020 Rs / -

 • NSE FX Futures và các tùy chọn

 • Zero Delay Data, Đánh dấu bằng Tick Update

 • Các chỉ số mua / bán tùy chỉnh

 • Hỗ trợ cài đặt
  Hỗ trợ qua điện thoại
  Hỗ trợ từ xa

 • Giấy phép Addon Rs200 / - Tháng và miễn phí cho các gói hàng năm

 • Chi tiết thanh toán

Mua trực tuyến

NSE FNO, FX, MCX

 • 1 tháng - 5975 Rs / -

 • 1 Năm - 57, 765 Rs / -

 • NSE FNO, FX, MCX tương lai

 • Zero Delay Data, Đánh dấu bằng Tick Update

 • Các chỉ số mua / bán tùy chỉnh

 • Hỗ trợ cài đặt
  Hỗ trợ qua điện thoại
  Hỗ trợ từ xa

 • Giấy phép Addon Rs200 / - Tháng và miễn phí cho các gói hàng năm

 • Chi tiết thanh toán

Mua trực tuyến

Tính năng, đặc điểm

- Dữ liệu trực tiếp từ NSE và MCX Servers.
- Dữ liệu thời gian thực thấp độ trễ với phân phối cực nhanh. Dữ liệu tick-by-tick đúng với tem thời gian là 1 giây. Điều đó có nghĩa là dữ liệu của chúng tôi nhanh gấp 5 lần so với hầu hết các nhà cung cấp dữ liệu có dữ liệu cập nhật sau mỗi 5 giây
- Không trì hoãn dữ liệu thời gian thực
- Xem 200 biểu tượng xem cùng một lúc. Nó có nghĩa là bạn có thể mở, xem (hoặc quét / khám phá) biểu đồ thời gian thực của 200 biểu tượng cùng một lúc. Giới hạn tăng gấp đôi lên 400 khi bạn đăng ký cho cả hai phân đoạn (CM & FNO). Đây là dữ liệu nhiều hơn 400 lần so với 1 biểu tượng tại một thời điểm (giới hạn của nhiều nhà cung cấp dữ liệu).
- Lịch sử trong ngày 1 tháng (định dạng 1 phút) và Lịch sử EOD 2 năm (từ ngày 01/01/2010) có sẵn cho tất cả các biểu tượng.
- Bạn có thể tìm kiếm và thêm scrips trực tiếp từ các máy chủ của chúng tôi trong AmiBroker.
- Dữ liệu có độ chính xác cao - tất cả các kịch bản báo cáo các giá trị chính xác cho tất cả các trường này. Nến một lần hình thành không thay đổi sau khi relogin / ngày hôm sau. Nếu bạn đang giao dịch dựa trên chiến lược, chúng tôi biết tính năng này quan trọng như thế nào đối với bạn. Trong thực tế, dữ liệu là vô dụng nếu nó hiển thị các giá trị khác nhau trong thời gian thực và vào ngày hôm sau (sau khi chèn lấp).
-Data được tải xuống đồng thời cho tất cả các biểu tượng để bạn có thể quét hoặc khám phá trong AmiBroker trong thời gian thực. Bằng cách nhân khả năng của bạn để theo dõi nhiều hơn 1 biểu tượng cùng một lúc (nhiều nhà cung cấp dữ liệu không cung cấp này), bạn cũng nhân cơ hội của bạn để tìm thấy nhiều cơ hội kinh doanh hơn trong thị trường trực tiếp.

- Cũng làm việc với phiên bản dùng thử Amibroker