FT báo cáo về sự ràng buộc của ECB - các cuộc gọi cho ổ đĩa công đoàn ngân hàng tăng tốc

Calling All Cars: Old Grad Returns / Injured Knee / In the Still of the Night / The Wired Wrists (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Financial Times với cuộc phỏng vấn với Vítor Constâncio, phó chủ tịch ECB

  • các thành viên miền nam của khu vực đồng euro đã làm đủ để cải cách nền kinh tế của họ và giảm thiểu rủi ro trong hệ thống tài chính của họ cho khối để tăng tốc độ liên minh ngân hàng
  • "Đã giảm đủ rủi ro để biện minh cho việc đưa ra các yếu tố chung về chia sẻ rủi ro trong dự án liên minh ngân hàng
  • Các nước ngoại vi đã thực hiện những điều chỉnh rất lớn; họ đã đi từ thâm hụt lớn, cả trong ngân sách và tài khoản hiện tại bên ngoài, để tuân thủ các quy tắc của EU "

FT là gated, nhưng đây là liên kết nếu bạn có thể truy cập nó

Mt. C làm nổi bật sự cải thiện trong 'ngoại vi'… EUR không thay đổi.