Phần Lan xác nhận Olli Rehn là thống đốc ngân hàng trung ương

Free to Play: The Movie (International) (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Tổng thống Phần Lan bổ nhiệm Olli Rehn làm thống đốc Ngân hàng Phần Lan

Rehn sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào ngày 12 tháng 7 và sẽ là một phần của hội đồng ECB. Ông sẽ phục vụ nhiệm kỳ bảy năm với tư cách là thống đốc ngân hàng trung ương của Phần Lan.

Trong trường hợp bạn bỏ lỡ nó, anh ấy đã đưa ra một số bình luận trước đó trong tuần ở đây trên khu vực đồng Euro.

------

Giao dịch cổ phiếu REAL và cryptos trên một nền tảng duy nhất!