Financial Times báo cáo về thỏa thuận tài chính thương mại HSBC trong blockchain

Brian McGinty Karatbars Reviews 15 Minute Overview & Full Presentation Brian McGinty (Tháng Sáu 2019).

Anonim

FT với tiêu đề trang đầu về giao dịch tài chính thương mại HSBC mở ra cánh cửa cho blockchain trong thị trường 9 nghìn tỷ đô la

HSBC đã sử dụng blockchain để xử lý thư tín dụng cho nhóm US Cargill

  • vận chuyển đậu nành từ Argentina đến Malaysia tuần trước
  • Ngân hàng HSBC và ngân hàng ING của Hà Lan

(FT có thể được gated)

BTC cập nhật, có một ngày cuối tuần tốt hơn sau một tuần buồn: