Kashkari của Fed: Thiếu nhà ở giá rẻ cho thấy một cái gì đó bị hỏng

Greg Conlon for U.S. Senate (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Bình luận từ Kashkari tại sự kiện ở Minnesota

Có một vài 'điều gì đó' yên tĩnh bị hỏng:

  • Chính sách sử dụng đất
  • Thuế gỗ xẻ
  • Quy định nặng nề
  • Nhà đầu cơ nước ngoài
  • Đô thị hóa
  • Quy hoạch cơ sở hạ tầng kém

Tôi có thể tiếp tục.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Giao dịch cổ phiếu REAL và cryptos trên một nền tảng duy nhất!