Bullard của Fed: Đường cong lợi nhuận có độ dốc đẹp, không đảo ngược nguy hiểm

Carl Sandburg's 79th Birthday / No Time for Heartaches / Fire at Malibu (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Bullard trên đài phát thanh Bloomberg

  • Nền kinh tế Mỹ không có khả năng hoạt động tốt hơn dự báo hiện tại
  • Chúng tôi không có lo lắng về lạm phát như những năm 1970-80
  • Đường cong lợi suất là một tín hiệu tốt từ những năm 1950
  • Chúng tôi khá gần với tỷ giá trung lập
  • Chúng tôi nhận thức được vấn đề ở các thị trường mới nổi nhưng chúng tôi đặt chính sách cho Hoa Kỳ

Làm thế nào là một dốc đẹp? 2s-10s ở mức 50bps và Fed hứa hẹn tăng lãi suất gấp bốn lần trong năm tới.

------

Giao dịch cổ phiếu REAL và cryptos trên một nền tảng duy nhất!