Bostic của Fed: Hầu hết các doanh nghiệp trong các cuộc khảo sát không thay đổi cap 2018

The Dangers of Cigarette Smoking (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Bostic cung cấp một bản cập nhật kinh tế ở Georgia

  • Không chắc chắn các công ty sẽ phản ứng với việc cắt giảm thuế như thế nào
  • Xác nhận mức tăng giá 204 trong năm nay là con đường chính xác
  • Chi tiêu của người tiêu dùng mạnh nhưng chưa phát nổ
  • Bây giờ tôi đang tăng gấp ba lần với sự kích thích thêm
  • 3, 9% thất nghiệp là 'cực kỳ thấp'

Bostic sẽ đưa ra câu hỏi từ khán giả sau đó để tìm kiếm thêm tiêu đề.

------

Giao dịch cổ phiếu REAL và cryptos trên một nền tảng duy nhất!