Hansson của ECB cho biết ông không nhìn thấy một tương lai lớn cho tiền điện tử

A provocative way to finance the fight against climate change | Michael Metcalfe (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Nhận xét thêm của thành viên ECB Ardo Hansson trong ngày

Không có gì ngạc nhiên khi ECB đã là một người không ngừng về tiền điện tử - cũng như hầu hết các ngân hàng trung ương.

Vấn đề đối với ngân hàng trung ương và tiền điện tử là quy định, và nhiều hơn nữa với ECB. Trước đây, Draghi đã nói rằng bất kỳ quy định nào liên quan đến tiền điện tử sẽ không nằm trong tầm nhìn của ECB, và nếu vậy thì châu Âu sẽ điều chỉnh nó như thế nào?