Draghi của ECB nói châu Âu đã hồi phục sau suy thoái

A provocative way to finance the fight against climate change | Michael Metcalfe (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Trang web ECB xuất bản Draghi vid trên trang web 13 tháng 2

  • chất lượng việc làm trong KKT phải được cải thiện
  • ngày nay, tiến bộ đáng kể đã được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, giúp chúng tôi trang bị tốt hơn cho tương lai.
  • ECB rất quan tâm đến công nghệ blockchain
  • Bitcoin không phải là một ccy
  • nên thận trọng, vì nó không được hỗ trợ bởi bất kỳ ngân hàng trung ương hoặc chính phủ, thêm rằng nó không phải là công việc của ECB để điều chỉnh nó.

ECB gần đây đã yêu cầu những người trẻ tuổi tham gia #AskDraghi trong một phiên hỏi đáp qua Twitter / Facebook.

Bạn có thể xem các vids ở đây.

Tai nạn Savage - Tiền điện tử RIP? Năm thông tin chi tiết từ Quỹ ASAC.