Constancio của ECB cho biết tăng trưởng chậm lại không phải là vấn đề nghiêm trọng

SANGAZUZA - Ê sá pena sala mon d´omén (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Bình luận của Phó Chủ tịch ECB Vitor Constancio

  • Chậm lại không phải là bất ngờ
  • Dự báo của nhân viên ECB về tăng trưởng vẫn hợp lệ
  • ECB đã không thảo luận về tương lai trung hạn của chính sách

Không có gì đáng ngạc nhiên khi ECB một lần nữa đánh bật miếng vá mềm trong Q1. Lời bình luận cuối cùng của ông có vẻ vang lên của Draghi trong cuộc họp chính sách hồi tháng trước.

"Meh, hãy để tôi có người cuối cùng đi cùng nó".