Kết nối NinjaTrader 7 với Globaldatafeeds Nimbledataproplus (lite)

[clipforex.com] Fibonacci Fans và Cách sử dụng (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Đây là một video hướng dẫn nhanh về cách kết nối NinjaTrader 7 với Globaldatafeeds Nimbledataproplus (lite). Việc thêm các ký hiệu trong Ninjatrader 7 không dễ như thêm vào amibroker và hướng dẫn này khám phá cách thêm các ký hiệu trong Trình quản lý Công cụ trong NT7. Hơn nữa, chúng tôi cũng thảo luận về cách sử dụng Amibroker và Ninjatrader 7 đồng thời với Globaldatafeeds và loại dữ liệu được khuyến nghị (Dữ liệu không liên tục hoặc Hợp đồng liên tục).