Khảo sát của các đại lý tháng 5 của BOE: Chi tiêu tiêu dùng giảm đáng kể, một phần do thời tiết

10 sự thật không ngờ của cần sa trong đời sống và khoa học (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Ngân hàng Anh phát hành bản tóm tắt điều kiện kinh doanh cho tháng 5

  • Tổng chi phí lao động đã tăng cao hơn
  • Tăng trưởng trong các dịch vụ kinh doanh vẫn ở mức vừa phải
  • Ý định đầu tư vẫn còn khiêm tốn, phản ánh sự không chắc chắn xung quanh Brexit

Một loại báo cáo không phải sự kiện, một báo cáo không cung cấp quá nhiều nhưng tóm tắt tình hình kinh tế ở Anh.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - -

Giao dịch cổ phiếu REAL và cryptos trên một nền tảng duy nhất!