Schembri của BOC: Giá dưới mức trung lập do NAFTA không chắc chắn

My first reborn box opening vinyl silicone (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Nhiều hơn từ Schembri

  • NAFTA không chắc chắn là trọng lượng đầu tư kinh doanh
  • Không đủ bằng chứng để thay đổi tỷ lệ trung lập

Trước đó, Schembri đã có một giai điệu buồn tẻ khi nói rằng nền kinh tế đã bổ sung thêm năng lực, điều đó sẽ cho phép nó chạy trước khi gây ra lạm phát. Anh ấy là diễn giả được lên kế hoạch cuối cùng trước cuộc họp BOC vào cuối tháng nhưng báo cáo doanh số bán lẻ và CPI sẽ đến hạn vào thứ Sáu. Họ sẽ thay đổi 38% cơ hội tăng giá hiện tại.

------

Giao dịch cổ phiếu REAL và cryptos trên một nền tảng duy nhất!