Giao dịch Bitcoin đến mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 4

Bản tin forex của MEXGroup từ ngày 19 - 23/03/2018 | Forex - MT4 (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Dưới 100 giờ MA. Đang di chuyển khỏi MA 100 ngày…

Giá bitcoin giảm khoảng 230 USD hiện tại ở mức 8289 USD. Giá cao hôm nay giao dịch ở mức $ 8561.87. Mức thấp đạt 8103, 33 USD. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, sự sụt giảm đang đặt một khoảng cách nào đó giữa đường MA 100 ngày hôm nay ở mức $ 8836.85. Hôm qua, mức cao đã chững lại gần mức đó ở mức cao. 6 ngày qua cũng đã đóng cửa dưới mức MA.

Khoan theo biểu đồ hàng giờ dưới đây, phiên giảm điểm hôm qua bắt đầu gần đường xu hướng trên cùng (xem các vòng tròn màu đỏ trong biểu đồ bên dưới) và giảm xuống dưới mức 100 giờ MA vào ngày đóng cửa. Hôm nay, rằng 100 giờ MA (đường màu xanh trong biểu đồ dưới đây tại $ 8525.35) là một trần, và giá di chuyển thấp hơn. MA 100 giờ là mức độ rủi ro đối với người bán. Ở dưới đây giữ cho gấu kiểm soát.

Mức thấp hôm nay đã giao dịch ở mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 4. Giá đang ở mức thấp nhất và di chuyển dưới mức thấp nhất hiện nay sẽ được người bán quan sát. Có 2 mức thấp (xem biểu đồ hàng giờ) ở mức thấp nhất có thể khiến cho một số người bán một số nguyên nhân gây tạm dừng (và thu hút người mua khi nhúng với các điểm dừng dưới đây).

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Giao dịch cổ phiếu REAL và cryptos trên một nền tảng duy nhất!