Bitcoin - "thanh hợp pháp ... được nêu ra" bây giờ Goldman Sachs để tạo điều kiện thương mại thể chế

Glenn Greenwald: Why privacy matters (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Đây là một bài đọc thú vị về một phần mở đầu châu Á tương đối yên tĩnh - một phần trên mật mã

Đó là một chút của một mảnh quảng cáo, nhưng dù sao;

Goldman Sachs cho phép khách hàng tổ chức giao dịch tương lai Bitcoin

  • Qua một trong những chiếc bàn ở New York
  • Goldman Sachs là tổ chức tài chính được quy định đầu tiên cung cấp dịch vụ như vậy
  • Lưu ý đây không phải là giao dịch thực tế của mật mã - chỉ tương lai
  • GS cũng sẽ giao dịch kỳ hạn tương lai không giao hàng

Đây là liên kết để biết thêm: Goldman Sachs Bitcoin Endorsement Dẫn dắt nhà đầu tư tổ chức Cryptocurrency Push

---

Trước đó trên BTC: Financial Times báo cáo về thỏa thuận tài chính thương mại HSBC trong blockchain